Konferencja B+R

„Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” 

Do rozpoczęcia zostało:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Zapraszamy na VII Konferencję „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” .

Wydarzenie jest adresowane do polskich przedsiębiorstw, zainteresowanych wejściem na ścieżkę innowacji i realizujących projekty B+R+I, jak również przedstawicieli nauki i ekosystemu innowacji, którzy współpracują z firmami.

 

Zapraszamy na konferencję B+R

Jak co roku, Konferencja będzie forum wymiany najlepszych praktyk w odniesieniu do tworzenia w przedsiębiorstwach ekosystemu przyjaznego do prowadzenia działalności innowacyjnej. Poznamy historie sukcesu beneficjentów minionej perspektywy, jak również tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie innowacji. 

Tegoroczna Konferencja będzie wyjątkowo atrakcyjna dla firm chcących dołączyć do elitarnego grona laureatów grantów z Programów Ramowych, a w szczególności do EIC Accelerator w ramach Horyzontu Europa. W ramach tej prelekcji uczestnicy dowiedzą się więcej o zasadach składania wniosku projektowego oraz poznają szczegóły konkursu “Granty na Eurogranty”.

Nie zapominamy także o przedsiębiorcach chcących rozpocząć swoją przygodę z B+R+I – dla nich przygotowaliśmy sesje poświęcone Funduszom Europejskim dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz projektowi Innovation Coach, a także dodatkową prelekcję o podstawach aplikowania w ramach ścieżki SMART.

 

Zdjęcie

Relacja z Konferencji

Agenda

9.00-10.00

Rejestracja uczestników i powitalna kawa

Sesja networkingowa – możliwość konsultacji na stoiskach:

 • Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Innovation Coach
 • Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Centralna  

Część I: Fundusze dla polskich przedsiębiorstw 

10.00-10.20

Moderacja: Dr inż. Zygmunt Krasiński, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Uroczyste otwarcie

 • Małgorzata Szczepańska, Dyrektorka Departamentu Programów Wsparcia i Innowacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Pregiel, Wiceprezes Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (IZTECH) – Priorytety technologiczne dla Polski

10:20 -11:45

Moderacja: Dr inż. Zygmunt Krasiński, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Źródła funduszy i wsparcia dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw

 • FENG – wsparcie dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw – Małgorzata Szczepańska, Dyrektorka  Departamentu Programów Wsparcia i Innowacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • EIC Accelerator – dr Grzegorz Ambroziewicz, Zastępca Kierownika Europejskiej Agencji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EISMEA), Komisja Europejska
 • Sesja Q&A

Część II: Polskie innowacyjne przedsiębiorstwa – historie sukcesu

11:45 -12:30

Moderacja: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 • Justyna de Bure, Justyna de Bure Marketing i PR (Beneficjent Innovation Coach)
 • Przemysław Furdal, Quantum Innovations (Beneficjent Funduszy Strukturalnych)
 • Michał Dyrda, Widmo Spectral Technologies Sp. z o.o. (Beneficjent EIC Accelerator)

12:30-13:30

Lunch

Sesja networkingowa – możliwość konsultacji na stoiskach:

 • Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Innovation Coach
 • Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Centralna  

Część III: Tematyczne sesje równoległe

13:30-15.30 

Sesja I: Innovation Coach w szczegółach

 • System wsparcia merytorycznego dla aplikujących do programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – Patrycja Zeszutek, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Zasady IC w nowej perspektywie i oferta dla firm – Anna Sęk, Koordynatorka projektu Innovation Coach, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Coaching innowacji – zasady i korzyści dla przedsiębiorstw – coachowie innowacji: dr hab. inż. Grzegorz Liśkiewicz (Politechnika Łódzka) i Maciej Kopański (BaltCap) 
 • Ochrona własności intelektualnej w projektach innowacyjnych – Jacek Romanowicz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Innowacyjności w Departamencie Innowacyjności i Komunikacji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
 • Sesja Q&A

  Moderacja: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Centrum Projektów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

  13.30-15.30 

  Sesja II: EIC Accelerator – skuteczna aplikacja

  • Uwagi ewaluatorów – ewaluatorka EIC Accelerator – Anna Nikodym-Bilska, PIAP Space
  • Zasady składania wniosku projektowego – Agnieszka Banrowska, Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  • Granty na Eurogranty – Izabela Fiszer, Zastępczyni Dyrektora w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Sesja Q&A

  13.30-15.30 

  Sesja III: Scieżka SMART – konkursy dla firm 

  • Najbliższe konkursy – zasady naboru – Monika Karwat-Bury, Ekspertka w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Sesja Q&A

  Poznaj prelegentów

  Prelegenci występujący w czasie VII Konferencji B+R to najważniejsze osoby reprezentujące Polskę, instytucje europejskie oraz świat nauki i biznesu odpowiedzialne za wzmacnianie innowacyjności polskiej gospodarki, wśród nich:

  Małgorzata Jarosińska-Jedynak

  Małgorzata Szczepańska

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

  Patrycja Zeszutek

  Patrycja Zeszutek

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

  Tadeusz Burczyński

  Tadeusz Burczyński

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

  Agnieszka Banrowska

   Ryszard Pregiel

  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (IZTECH)

  Zygmunt Krasiński

  Zygmunt Krasiński

  Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej/ Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

  Grzegorz Ambroziewicz

  Grzegorz Ambroziewicz

  Europejskiej Agencji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EISMEA), Komisja Europejska

  Katarzyna Walczyk-Matuszyk

  Katarzyna Walczyk-Matuszyk

  Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej/ Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

  Anna Sęk

  Anna Sęk

  Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej/ Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

  Agnieszka Banrowska

  Agnieszka Banrowska

  Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej/ Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

  Anna Nikodym-Bilska

  Jacek Romanowicz

  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

  Anna Nikodym-Bilska

  Anna Nikodym-Bilska

  PIAP Space

  Agnieszka Banrowska

  Grzegorz Liśkiewicz

  Politechnika Łódzka

  Agnieszka Banrowska

  Maciej Kopański

  BaltCap

  Agnieszka Banrowska

  Monika Karwat-Bury

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Agnieszka Banrowska

  Justyna de Bure

  Justyna de Bure Marketing i PR

  Agnieszka Banrowska

  Michał Dyrda

  Widmo Spectral Technologies

  Agnieszka Banrowska

  Przemysław Furdal

  Quantum Innovations

  Agnieszka Banrowska

  Izabela Fiszer

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Rejestracja

  Zarejestruj się już dziś!

  Adres wydarzenia: Centralny Dom Technologii, ul. Krucza 50, Warszawa

  Rejestracja otwarta do 12 grudnia br. do godziny 15.00.

   

  Zdjęcie

  ORGANIZATOR

  PATRONAT HONOROWY

  PROJEKTY PARTNERSKIE

  PARTNERZY

  Logotypy